Vill Du bygga en hållbar framtid?

Då är miljöpartiet i Norrtälje det självklara valet. 
Välkommen att engagera dig och hjälp och bidra till en kommun som präglas av medmänsklighet och hänsyn till vår fantastiska miljö.

I dag och för kommande generationer.

KONTAKT

KATARINA ROSENGREN
POLITISK SEKRETERARE

Gröna framgångar i Norrtälje kommun 


Barn och unga

 • Beslut om lekpark i Edsbro. För att alla barn – oavsett var de bor – ska ha tillgång till lek.
 • Införde sommarjobbsgaranti. Ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden, ett projekt som vi vill återuppta.
 • Inlett samarbetsavtal med Roslagsblomman. Alla barn, även i ekonomiskt utsatta familjer ska kunna ha en aktiv fritid.
 • Påbörjat bygget av en ny skola i Rimbo med kulturscen.
 • Öppnat ungdomsmottagning i Hallstavik.

 

Bostäder

 • Byggt klimatsmarta studentbostäder på Campus Roslagen.
 • Utökat antalet hyresrätter i Älmsta, Rimbo och Hallstavik.
 • Ökat antalet bostäder till personer som är socialt utsatta.

 

Demokrati och mänskliga rättigheter

 • Anslutit oss till Fair Trade-city i samverkan med civilsamhälle och näringsliv.  Kaffe, te och bananer inom kommunal verksamhet kommer uteslutande att vara producerade under rättvisa förhållanden.
 • Infört E-förslag.
 • Utvecklat finskt förvaltningsområde, infört en minoritetsvecka och tagit fram riktlinjer för nationella minoriteter.
 • Öppnat kontaktcenter i Hallstavik och i Rimbo.

 

Jämställdhet

 • Beslutat om att hbtq-certifiera flera verksamheter som jobbar nära människor och särskilt barn och unga. Alla ska kunna känna sig inkluderade. Håsta förskola, Ungdomshuset Verket är klara. Kommunens Kontaktcenter, kommunikationsavdelning med flera är på gång.
 • Undertecknat CEMR-deklarationen. Detta är den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå som innebär att vi tar ställning till att jämställdhet måste råda mellan könen och att vi åtar oss att genomföra de åtgärder som krävs för att det ska uppfyllas. Med andra ord SKA jämställdhet nås! En handlingsplan för jämställdhet är spikad.
 • Infört jämställt försörjningsstöd. I de hushåll där försörjningsstöd beviljas går nu hälften av bidraget till vardera personen. Det här förhindrar att ekonomin används som maktmedel i och med att den ekonomiska kontrollen blir lika stor för båda parterna i relationen. Det anser vi är grunden för ett jämställt samhälle.
 • Stärkt Trygg i Norrtälje kommun med förebyggande insatser med bland annat en strateg för våld i nära relationer.

 

Kultur och fritid

 • Byggt en aktivitetspark i Hallstavik med skateboardbana.
 • Bidragit till att ett utegym och motionsspår i Älmsta och har tecknat avtal med Väddö IF för detta ändamål.
 • Nytt badhus i Hallstavik.
 • Infört fritidsbanken – fri utlåning av fritidsprylar.
 • Renoverat gevärsfaktoriet.

 

Miljö och klimat

 • Antagit en kostpolicy och ökat andelen ekologisk mat samt vegetariska måltider. Eftersom en kosthållning som bygger mer på vegetabiliskt och ekologiskt är gynnsamt för både oss, djuren, naturen och klimatet.
 • Numera köper vi enbart svenskt kött i våra kommunala verksamheter.
 • Antagit ett miljö- och klimatprogram.
 • Beslutat om en grönstrukturstrategi. För att viktiga grönområden i staden inte ska kunna prioriteras bort.
 • Beslutat om ett gång- och cykelprogram.
 • 21 miljoner går till anläggningsbidrag för cykelvägar på landsbygden. 
 • Byggt hållbart i ökad omfattning, till exempel i hamnen ska företaget Slättö bygga hyresrätter i trä. Det här blir ett av Europas största trähusprojekt med 400 hyresrätter. 
 • Infört anläggningsbidrag till cykelvägar på landsbygden. Vi vill att det ska vara enkelt att välj bort bilen. Även om man bor på landsbygden.
 • Startat en elbilspool för tjänstebilar. Att kommunens verksamheter tar sitt ansvar för koldioxidutsläppen är en självklarhet.
 • Ökat andelen grön el till 100 % som bas.
 • Ökat antalet laddstolpar. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.
 • Insamling av fastighetsnära hämtning av matavfall.

 

 

Naturvård

 • 10-årigt avtal med naturskyddsföreningen om Kläppen.
 • Utvecklat Naturvårdsstiftelsen och beslutat om ny byggnad.
 • Räddat Grindskogen.
 • Ökat antalet naturvårdsprojekt.


Övrigt

 

 • Ombyggnad av torget i Hallstavik.

 • Nya riktlinjer för upphandling med tydliga sociala krav och miljökrav.