Hem

Efter fyra år vid makten sitter nu MP i opposition i kommunfullmäktige.

Härifrån arbetar vi vidare för giftfria miljöer i offentlig verksamhet inom skola och fritid. Men också för att bygga ut gång- och cykelvägar på landsbygden,

för mer ekologisk och närproducerad mat inom kommunala verksamheter och för ökad produktion av grön el samt för en hållbar livsstil med människa och miljö i fokus.

Det ska vara enkelt att leva klimatsmart, oavsett var du bor i kommunen!

Foto: Pixabay.com