Kalender

j a n u a r i   2 0 2 015 januari, studiecirkel Landsbygden, kl 18.00-20.00 (inställd pga sjukdom)


22 januari, KSAU/SBU


23 januari, socialnämnden (SN)


28 januari, teknik- och klimatnämndens AU


30 januari, bygg- och miljönämnden (BMN)


30 januari, bygg- och miljönämnden (BMN) AUf e b r u a r i   2 0 2 03 februari, barn- och skolnämnden (BSN)


3 februari, kommunstryrelsen (KS)


4 februari, styrelsemöte MP


5 februari, utbildningsnämnden (UN)


6 februari, KSON, direktion, 10.00-12.30


6 februari, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


10 februari, politikerdag på Roden, kl 10.00-14.00


13 februari, KF-grupp, kl 20.00 


16 februari, planeringsdag MP styrelsen


17 februari, KF 


18 februari, studiecirkel Landsbygden, kl 18.00-20.00


18 februari, teknik- och klimatnämnden


20 februari, NE (Norrtelje Energi), kl 09.00


20 februari, KFN (kultur- och fritidsnämnden)


20 februari, val- och demokratinämnden 


20 februari, bygg- och miljönämnden (BMN)


27 februari, FMM, kl 18.00m a r s   2 0 2 02 mars, SN 


3 mars, MP-lunch, café Campus, 11.30


4 mars, KSAU/SBU


5 mars, KSON, direktion, 10.00-12.30


5 mars, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


10 mars, MP- styrelse plus möte med politiker från regionen, kl 18.00


10  mars, teknik- och klimatnämndens AU


16 mars, BSN


16 mars, KS, inställd


17 mars, Studiecirkel Landsbygden, kl 18.00, inställd


18 mars, UN


19 mars, KFN


21 mars, Spin of hope, från 07.00 på Friskis och Svettis i Norrtälje, inställd


24 mars, teknik- och klimatnämnden


26 mars, SN 


26 mars, KF-grupp, kl. 20.00


26 mars, val- och demokratinämnden


26 mars, bygg- och miljönämnden (BMN)


29 mars, MP-årsmöte, 13-16, Rodenkyrkan


30 mars, KF, inställdapril   2 0 2 02 april, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


7 april, MP-styrelse


8 april, KSAU/SBU


16 april, NE (Norrtelje Eerergi), kl 09.00


21 april, Studiecirkel, kl 18.00


22 april, KSON, direktion, 10.00-12.30


23 april, bygg- och miljönämnden (BMN)


23 april, KFN (kultur- och fritidsnämnden)


21 april, teknik- och klimatnämndens AU


27 april, kommunstryrelsen (KS)


29 april, SN m a j   2 0 2 05 maj, teknik- och klimatnämnden


7 maj, FMM, kl 18.00


7 maj, KF-grupp, kl 20.00


7 maj, val- och demokratinämnden


7 maj, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


11 maj, KF


11 maj, BSN


13 maj, KSAU/SBU


13 maj, utbildningsnämnden


14 maj, bygg- och miljönämnden (BMN)


19 maj, teknik- och klimatnämndens AU


25 maj, KS


26 maj, Studiecirkel Landsbygd, kl 18.00
j u n i   2 0 2 02 juni, MP-medlemsmöte


2 juni , teknik- och klimatnämnden


4 juni, KF-grupp, kl. 20.00


4 juni, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


4 juni, KFN


4 juni, val- och demokratinämnden

 

8 juni, KF


9 juni, SN 


10 juni, KSON, direktion, 10.00-12.30


11 juni, NE, kl 09.00


11 juni, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 juni, BSN


17 juni, KSAU/SBU


17 juni, utbildningsnämnden

23 juni, landsbygdscirkeln, tema vård, kl 18.00j u l i   2 0 2 0


a u g u s t i   2 0 2 011 augusti, teknik- och klimatnämndens AU


17 augusti, KS


25 augusti, teknik- och klimatnämnden 


25 augusti, MP-styrelse


27 augusti, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


27 augusti, KF-grupp, kl 20.00


31 augusti, KFs e p t e m b e r   2 0 2 03 september, FMM, kl 18.00


3 september, SN 


4 september, val- och demokratinämnden 


7 september, BSN


8 september, MP-medlemsmöte


9 september, KSAU/SBU


9 september, utbildningsnämnden


10 september, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 september, teknik- och klimatnämndens AU


16 september, KSON, direktion, 10.00-12.30


17 september, NE, kl 09.00


24 september, NE, (strategidag heldag)


24  september, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


24 september, KFN


28 september, KS


29 september, MP-styrelse


29 september, teknik- och klimatnämndeno k t o b e r   2 0 2 01 oktober, SN 


8 oktober FMM, kl 18.00


8/10, KF-grupp, kl 20.00


8 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 oktober, BSN


12/10 KF


14 oktober, KSAU/SBU


14 oktober, utbildningsnämnden


14 oktober, KSON, direktion, 10.00-12.30


22 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


27 oktober, MP-styrelsen o v e m b e r   2 0 2 02 november, KS


3 november, teknik- och klimatnämndens AU


5 november, val- och demokratinämnden 


11 november, KF


12 november, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 november, KSON, direktion, 10.00-12.30 (Budgetsammanträde)


12 november, SN 


12 november, NE, kl 09.00


12 november, KFN


12 november, KF-grupp, kl 20.00


17 november, teknik- och klimatnämnden


19 november, FMM, kl 18.00


24 november, MP-styrelsen


25 november, KSAU/SBU


26 november, bygg- och miljönämnden (BMN) AUd e c e m b e r   2 0 2 01 december, MP-medlemsmöte


7 december, BSN


7 december, KS


9 decamber, KSON, direktion, 10.00-12.30


9 december, utbildningsnämnden


10 december, val- och demokratinämnden 


10 december, KFN


10 december, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 december, preliminärt MP-styrelse


17 december, NE, kl 09.00


17 december, SN


17 december, KF-grupp, kl 20.00


21 december, KF