Kalender

j a n u a r i   2 0 2 015 januari, studiecirkel Landsbygden, kl 18.00-20.00 (inställd pga sjukdom)22 januari, KSAU/SBU23 januari, socialnämnden (SN)28 januari, teknik- och klimatnämndens AU30 januari, bygg- och miljönämnden (BMN)30 januari, bygg- och miljönämnden (BMN) AU
f e b r u a r i   2 0 2 03 februari, barn- och skolnämnden (BSN)3 februari, kommunstryrelsen (KS)4 februari, styrelsemöte MP5 februari, utbildningsnämnden (UN)6 februari, KSON, direktion, 10.00-12.306 februari, bygg- och miljönämnden (BMN) AU10 februari, politikerdag på Roden, kl 10.00-14.0013 februari, KF-grupp, kl 20.00 16 februari, planeringsdag MP styrelsen17 februari, KF 18 februari, studiecirkel Landsbygden, kl 18.00-20.0018 februari, teknik- och klimatnämnden20 februari, NE (Norrtelje Eerergi), kl 09.0020 februari, KFN (kultur- och fritidsnämnden)20 februari, val- och demokratinämnden 20 februari, bygg- och miljönämnden (BMN)27 februari, FMM, kl 18.00m a r s   2 0 2 02 mars, SN 4 mars, KSAU/SBU5 mars, KSON, direktion, 10.00-12.305 mars, bygg- och miljönämnden (BMN) AU10  mars, teknik- och klimatnämndens AU16 mars, BSN16 mars, KS18 mars, UN19 mars, KFN24 mars, teknik- och klimatnämnden26 mars, SN 

 


26 mars, KF-grupp, kl. 20.0026 mars, val- och demokratinämnden


 

26 mars, bygg- och miljönämnden (BMN)30 mars, KFapril   2 0 2 02 april, bygg- och miljönämnden (BMN) AU8 april, KSAU/SBU16 april, NE (Norrtelje Eerergi), kl 09.0022 april, KSON, direktion, 10.00-12.3023 april, bygg- och miljönämnden (BMN)23 april, KFN (kultur- och fritidsnämnden)21 april, teknik- och klimatnämndens AU27 april, kommunstryrelsen (KS)29 april, SN 


m a j   2 0 2 05 maj, teknik- och klimatnämnden7 maj, FMM, kl 18.007 maj, KF-grupp, kl 20.007 maj,val- och demokratinämnden


 

7 maj, bygg- och miljönämnden (BMN) AU11 maj, KF11 maj, BSN13 maj, KSAU/SBU13 maj, utbildningsnämnden14 maj, bygg- och miljönämnden (BMN)19 maj, teknik- och klimatnämndens AU25 maj, KS
j u n i   2 0 2 02 juni , teknik- och klimatnämnden4 juni, KF-grupp, kl. 20.004 juni, bygg- och miljönämnden (BMN) AU4 juni, KFN4 juni, val- och demokratinämnden

 


8 juni, KF9 juni, SN 10 juni, KSON, direktion, 10.00-12.3011 juni, NE, kl 09.0011 juni, bygg- och miljönämnden (BMN)15 juni, BSN17 juni, KSAU/SBU17 juni, utbildningsnämndenj u l i   2 0 2 0


a u g u s t i   2 0 2 0


11 augusti, teknik- och klimatnämndens AU

17 augusti, KS25 augusti, teknik- och klimatnämnden


27 augusti, bygg- och miljönämnden (BMN) AU27 augusti, KF-grupp, kl 20.0031 augusti, KFs e p t e m b e r   2 0 2 03 september, FMM, kl 18.003 september, SN 4 september, val- och demokratinämnden 7 september, BSN9 september, KSAU/SBU9 september, utbildningsnämnden10 september, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 september, teknik- och klimatnämndens AU


16 september, KSON, direktion, 10.00-12.3017 september, NE, kl 09.0024 september, NE, (strategidag heldag)


24  september, bygg- och miljönämnden (BMN) AU

24 september, KFN28 september, KS29 september, teknik- och klimatnämnden


o k t o b e r   2 0 2 01 oktober, SN 8 oktober FMM, kl 18.008/10, KF-grupp, kl 20.008 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN)12 oktober, BSN12/10 KF14 oktober, KSAU/SBU14 oktober, utbildningsnämnden14 oktober, KSON, direktion, 10.00-12.30


22 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN) AUn o v e m b e r   2 0 2 02 november, KS3 november, teknik- och klimatnämndens AU


5 november, val- och demokratinämnden 11 november, KF12 november, bygg- och miljönämnden (BMN)12 november, KSON, direktion, 10.00-12.30 (Budgetsammanträde)12 november, SN 12 november, NE, kl 09.0012 november, KFN12 november, KF-grupp, kl 20.0017 november, teknik- och klimatnämnden19 november, FMM, kl 18.0025 november, KSAU/SBU26 november, bygg- och miljönämnden (BMN) AUd e c e m b e r   2 0 2 07 december, BSN7 december, KS9 decamber, KSON, direktion, 10.00-12.309 december, utbildningsnämnden10 december, val- och demokratinämnden 10 december, KFN10 december, bygg- och miljönämnden (BMN)17 december, NE, kl 09.0017 december, SN17 december, KF-grupp, kl 20.0021 december, KF