Kalender

n o v e m b e r   2 0 2 016 november, KF


17 november, teknik- och klimatnämnden


19 november, FMM, kl 18.00


24 november, MP-styrelsen


25 november, KSAU/SBU


26 november, bygg- och miljönämnden (BMN) AU