Kalender

a u g u s t i   2 0 2 011 augusti, teknik- och klimatnämndens AU


17 augusti, KS


25 augusti, teknik- och klimatnämnden 


25 augusti, MP-styrelse


27 augusti, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


27 augusti, KF-grupp, kl 20.00


31 augusti, KFs e p t e m b e r   2 0 2 03 september, FMM, kl 18.00


3 september, SN 


4 september, val- och demokratinämnden 


7 september, BSN


8 september, MP-medlemsmöte


9 september, KSAU/SBU


9 september, utbildningsnämnden


10 september, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 september, teknik- och klimatnämndens AU


16 september, KSON, direktion, 10.00-12.30


17 september, NE, kl 09.00


24 september, NE, (strategidag heldag)


24  september, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


24 september, KFN


28 september, KS


29 september, MP-styrelse


29 september, teknik- och klimatnämnden
o k t o b e r   2 0 2 01 oktober, SN 


8 oktober FMM, kl 18.00


8/10, KF-grupp, kl 20.00


8 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 oktober, BSN


12/10 KF


14 oktober, KSAU/SBU


14 oktober, utbildningsnämnden


14 oktober, KSON, direktion, 10.00-12.30


22 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


27 oktober, MP-styrelsen o v e m b e r   2 0 2 0


2 november, KS


3 november, teknik- och klimatnämndens AU


5 november, val- och demokratinämnden 


11 november, KF


12 november, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 november, KSON, direktion, 10.00-12.30 (Budgetsammanträde)


12 november, SN 


12 november, NE, kl 09.00


12 november, KFN


12 november, KF-grupp, kl 20.00


17 november, teknik- och klimatnämnden


19 november, FMM, kl 18.00


24 november, MP-styrelsen


25 november, KSAU/SBU


26 november, bygg- och miljönämnden (BMN) AU
d e c e m b e r   2 0 2 0


1 december, MP-medlemsmöte


7 december, BSN


7 december, KS


9 decamber, KSON, direktion, 10.00-12.30


9 december, utbildningsnämnden


10 december, val- och demokratinämnden 


10 december, KFN


10 december, bygg- och miljönämnden (BMN)


15 december, preliminärt MP-styrelse


17 december, NE, kl 09.00


17 december, SN


17 december, KF-grupp, kl 20.00


21 december, KF