Kalender

o k t o b e r   2 0 2 01 oktober, SN 


7 oktober, MP-styrelsemöte


8 oktober FMM, kl 18.00


8/10, KF-grupp, kl 20.00


8 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 oktober, BSN


12/10 KF


14 oktober, KSAU/SBU


14 oktober, utbildningsnämnden


14 oktober, KSON, direktion, 10.00-12.30


22 oktober, bygg- och miljönämnden (BMN) AU


27 oktober, MP-styrelsen o v e m b e r   2 0 2 0


2 november, KS


3 november, teknik- och klimatnämndens AU


5 november, val- och demokratinämnden 


16 november, KF


12 november, bygg- och miljönämnden (BMN)


12 november, KSON, direktion, 10.00-12.30 (Budgetsammanträde)


12 november, SN 


12 november, NE, kl 09.00


12 november, KFN


12 november, KF-grupp, kl 20.00


17 november, teknik- och klimatnämnden


19 november, FMM, kl 18.00


24 november, MP-styrelsen


25 november, KSAU/SBU


26 november, bygg- och miljönämnden (BMN) AU