Aktuellt / Debatt / Motioner


Givande möte kring framtidens räddningstjänst 


Onsdagen 24 juni träffades miljöpartiets Camilla Rydstrand och Robert Haag från räddningstjänsten i Norrtälje, för att prata hållbar framtid. Det blev ett mycket givande möte och vi diskuterade bland annat den motion om skum som lämnades in till kommunfullmäktige tidigare i år och upphandling av nya fordon.

Räddningstjänstens företrädare visade stort engagemang och intresse i arbetet med att minska de negativa miljö- och hälsokonsekvenser till följd av användning av släckskum.


24/6-2020