Camilla Rydstrand

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Gruppledare

Camilla Rydstrand:


"Vision som kan bli sann"

Visioner kan vara bara floskler, men just Norrtäljes vision gillar jag faktiskt. ”Global livsstil, lokalt liv”. För mig säger den att Norrtälje kommun är precis lagom. Kommunen är tillräckligt stor för att orka och våga gå i framkant och visa vägen mot en hållbar livsstil, men ändå tillräckligt liten för att kunna testa anpassade, lokala lösningar för våra behov av skola, vård, livsmedel och diverse tjänster.

Det behöver vi i politiken ta tillvara!


Som gruppledare för miljöpartiet i Norrtälje vill jag bidra till att fler får upp ögonen för att de indikatorer som idag används för att mäta framgång inte speglar hållbarhet vare sig socialt eller miljömässigt. Vi använder inte resurser på ett sätt som fungerar i längden. Det fungerar inte ens nu.


Mats Wilzén

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Sitter i kommunfullmäktige-gruppen för mp.


Telefon:

070-958 71 37

E-post:
mats.wilzen@norrtalje.se

William Olsson

Sitter i kommunfullmäktige-gruppen för mp.


E-post:william.olsson@mp.se

Rolf Ström

Ledamot i Roslagsbostäder AB, samt erstättare i socialnämnden.


Telefon:

E-post:

rolf.strom@norrtalje.se

Tyra Blum

Ersättare i kommunfullmäktige. Sitter i kommunfullmäktige-gruppen för mp.


E-post:

tyrablum@outlook.comAndreas Hagstedt

Erstättare i Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och skolnämnden. Sitter i kommunfullmäktige-gruppen för mp.


Telefon:
070 - 388 04 58

E-post:
andreas.hagstedt@norrtalje.se

Ulf Rosengren

Ledamot i Norrtälje Energi AB, samt erstättare i Norrtälje kommunhus AB.


E-post:ulf@rosengren.eu

Magnus Hellström

Ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ledamot i val- och demokratinämnden samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Telefon:
070-486 91 92 

E-post:
magnus.hellstrom@norrtalje.se

Gabriel Liljenström

GRUPPLEDARE
Ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i bygg- och miljönämnden, ersättare i teknik- och klimatnämnden samt ledamot i Norrtälje kommunhus AB.


E-post:
gabriel.liljenstrom@norrtalje.se

Kai Larsson

Ledamot i teknik- och klimatnämnden samt ersättare i bygg-och miljönämnden.


E-post:

Kai.larsson@norrtalje.se


Anja Lundin

Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i val- och demokratinämnden.


E-post:
anja.lundin@hotmail.com

Camilla Rydstrand

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Gruppledare

Camilla Rydstrand:


"Vision som kan bli sann"

Visioner kan vara bara floskler, men just Norrtäljes vision gillar jag faktiskt. ”Global livsstil, lokalt liv”. För mig säger den att Norrtälje kommun är precis lagom. Kommunen är tillräckligt stor för att orka och våga gå i framkant och visa vägen mot en hållbar livsstil, men ändå tillräckligt liten för att kunna testa anpassade, lokala lösningar för våra behov av skola, vård, livsmedel och diverse tjänster.

Det behöver vi i politiken ta tillvara!


Som gruppledare för miljöpartiet i Norrtälje vill jag bidra till att fler får upp ögonen för att de indikatorer som idag används för att mäta framgång inte speglar hållbarhet vare sig socialt eller miljömässigt. Vi använder inte resurser på ett sätt som fungerar i längden. Det fungerar inte ens nu.


Gabriel Liljenström

GRUPPLEDARE
Ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i bygg- och miljönämnden, ersättare i teknik- och klimatnämnden samt ledamot i Norrtälje kommunhus AB.


E-post:
gabriel.liljenstrom@norrtalje.se

Jenny Liljenström

Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i val- och demokratinämnden.


Telefon:
073-746 46 23 (mobil)

E-post:
jenny.liljenstrom@norrtalje.se

Rolf Ström

Ledamot i Roslagsbostäder AB, samt erstättare i socialnämnden.


Telefon:

E-post:

rolf.strom@norrtalje.se

Tyra Blum

Ersättare i kommunfullmäktige.


E-post:

tyrablum@outlook.comAndreas Hagstedt

Erstättare i Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och skolnämnden.


Telefon:
070 - 388 04 58

E-post:
andreas.hagstedt@norrtalje.se

Ulf Rosengren

Ledamot i Norrtälje Energi AB, samt erstättare i Norrtälje kommunhus AB.


Telefon:

E-post:

Birgit Lechat

Ledamot i socialnämnden.


E-post:
birgit.lechat@norrtalje.se

Magnus Hellström

Ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ledamot i val- och demokratinämnden samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Telefon:
070-486 91 92 

E-post:
magnus.hellstrom@norrtalje.se

Mats Wilzén

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.


Telefon:

070-958 71 37

E-post:
mats.wilzen@norrtalje.se

Kai Larsson

Ledamot i teknik- och klimatnämnden samt ersättare i bygg-och miljönämnden.


E-post:

Kai.larsson@norrtalje.se