Våra politiker

Mats Wedberg
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ledamot i teknik- och klimatnämnden, ledamot i Roslagsbostäder och ledamot i Norrtälje Kommunhus AB.

Ersättare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsen arbetsutskott.


Camilla Rydstrand

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.


"Dags för en ny hållbar majoritet"


För att lyckas påverka kommunens utveckling måste vi bilda en ny majoritet. Min ambition är att den ska vara blockövergripande för att bli långsiktigt hållbar och dessutom genom en stor öppenhet representera så stor del av medborgarna som möjligt.


Samhällsbyggandet i kommunen ska ske med målet om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Upphandling som tar hänsyn till det lokala näringslivet och gröna satsningar måste prioriteras och tydliga demokratiska beslutsformer måste ligga till grund för varje beslut som tas.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Anropstyrd trafik och bilpooler samt utbyggnad av infrastrukturen för el- och biogasfordon är några förslag mot en mer hållbar lösning.


/Mats Wedberg


"Vision som kan bli sann"


Visioner kan vara bara floskler, men just Norrtäljes vision gillar jag faktiskt. ”Global livsstil, lokalt liv”. För mig säger den att Norrtälje kommun är precis lagom. Kommunen är tillräckligt stor för att orka och våga gå i framkant och visa vägen mot en hållbar livsstil, men ändå tillräckligt liten för att kunna testa anpassade, lokala lösningar för våra behov av skola, vård, livsmedel och diverse tjänster.

Det behöver vi i politiken ta tillvara!


Som gruppledare för miljöpartiet i Norrtälje vill jag bidra till att fler får upp ögonen för att de indikatorer som idag används för att mäta framgång inte speglar hållbarhet vare sig socialt eller miljömässigt. Vi använder inte resurser på ett sätt som fungerar i längden. Det fungerar inte ens nu.


/Camilla Rydstrand

Gruppledare

Mats Wedberg och Camilla Rydstrand


Mats Wilzén

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.


Telefon:

070-958 71 37

E-post:
mats.wilzen@norrtalje.se

Jenny Liljenström

Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i val- och demokratinämnden.


Telefon:
073-746 46 23 (mobil)

E-post:
jenny.liljenstrom@norrtalje.se

Rolf Ström

Erstättare i socialnämnden.


Telefon:

E-post:

Tyra Blum

Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


E-post:

tyrablum@outlook.com


Andreas Hagstedt

Erstättare i Kommunfullmäktige, ersättare i barn- och skolnämnden.


Telefon:
070 - 388 04 58

E-post:
andreas.hagstedt@norrtalje.se

Kai Larsson

Ersättare i teknik- och klimatnämnden.


Telefon:

E-post:


Birgit Lechat

Ledamot i socialnämnden.


E-post:
birgit.lechat@norrtalje.se

Magnus Hellström

Ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ledamot i val- och demokratinämnden.


Telefon:
070-486 91 92 

E-post:
magnus.hellstrom@norrtalje.se

Gabriel Liljenström

Ledamot i Bygg- och miljönämnden.


E-post:
gabriel.liljenstrom@norrtalje.se

Kristina Westerlund

Erstättare i bygg- och miljönämnden.


Telefon:

E-post: